Criteria hulpaanvraag

Om uw verzoek voor een bijdrage te kunnen inwilligen, moet uw aanvraag aan de volgende criteria voldoen:

 1. Er moet sprake zijn van een kind dat door middel van een behandeling beter kan functioneren op school of thuis. Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar die woonachtig zijn in Nederland;
 2. Het gaat om een kind waarvan de ouder(s)/verzorger(s) niet in staat zijn of niet genegen zijn om een behandeling (of gedeelte daarvan) te betalen;
 3. Er moet worden overlegd welke andere pogingen om aan financiële steun te komen zijn ondernomen (via de overheid, via de school);
 4. De behandeling moet worden uitgevoerd door een erkend en gediplomeerd behandelaar die als zodanig is geregistreerd;
 5. De aanvraag moet worden ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en door de school van het kind, een verwijzend arts of door de beoogde behandelaar zelf.

Aanvraag indienen

Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage van de stichting, stuur dan een brief naar:
Stichting ‘Neem een Kind bij de Hand’
Kraanvogellaan 28
5221 GB Engelen

In de brief moeten de volgende zaken worden vermeld:

 • Voor welke behandeling of voorziening vraagt u een bijdrage?
 • Waarvoor is deze behandeling/voorziening nodig?
 • Wat zijn hiervan de totale kosten?
 • Kunt u een deel zelf betalen, zo ja hoeveel, zo neen waarom niet?
 • Verwacht u mogelijk van andere instanties een bijdrage? Hoeveel?
 • Wat is de naam, het adres, telefoonnummer, geboortedatum, schooltype, opleiding van het kind?
 • Hoe weet u van het bestaan van onze stichting?
 • Wat is de naam van de eventuele hulpverlener, die u verwezen heeft?

De Stichting kan besluiten het gevraagde bedrag of een gedeelte daarvan toe te kennen. Het is ook mogelijk dat om meer informatie gevraagd wordt of dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Alleen volledige aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.