Onze Projecten

De stichting heeft de afgelopen jaren verschillende gezinnen financieel ondersteund, die zelf de benodigde remedial teaching voor hun kind niet konden bekostigen. Remedial teachers zijn getrainde professionals, die individuele ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen. Ook werd voor meerdere kinderen de luistertherapie methode Tomatis financieel mogelijk gemaakt, met fantastische resultaten. Een meisje met een ernstige erfelijke afwijking en daardoor heel veel rugproblemen, kreeg van de stichting een watermatras.

Een jongetje met ernstige gehoorproblemen kreeg voor zijn school een speciale videocursus Engels op DVD. Niet alleen voor zijn ontwikkelingsmogelijkheden was dat van groot belang, de hele rest van de klas had daar veel plezier van. Ook hebben we de wens van een klein meisje, die heel graag op ballet wilde maar van wie de ouders dit niet konden bekostigen, in vervulling laten gaan.

Er loopt momenteel een aanvraag voor een autistisch meisje, die kookles kan volgen bij een orthopedagoog. Hierdoor kan zij worden voorbereid op zelfstandig wonen.

Kortom, de stichting ‘Neem een kind bij de hand’ ondersteunt een breed spectrum aan mogelijkheden, daar waar kinderen die extra steun nodig hebben, binnen de huidige mogelijkheden van de maatschappij, het kind van de rekening dreigen te worden.

Feedback van mensen die we ondersteunden

“De steun die wij momenteel van uw Stichting krijgen is bijzonder te noemen. Een team van vakbekwame mensen en tegelijkertijd ook lieve en bijzondere mensen. Samen vormen zij voor ons een steun die onmisbaar is om te knokken voor het wel en wee voor onze dyslectische kinderen”.

“Mijn dochter is door het ondergaan van de Remedial Teaching het afgelopen jaar enorm gegroeid in haar ontwikkeling en zelfvertrouwen. Het gaat erg goed en we zien nu de toekomst en vooral het voortgezet onderwijs met vertrouwen tegemoet. Zonder uw financiële steun was dit voor ons niet mogelijk geweest. Hartelijk dank hiervoor!”

“Onze zoon krijgt sinds kort extra Remedial Teaching Training en dat verloopt erg plezierig en goed. Deze extra aandacht, begeleiding en ondersteuning doen zowel mijn zoon als mij erg goed. We zijn erg blij dat hij nu extra hulp – die hij zo hard nodig heeft – krijgt. Dat zijn weer ‘lichtpuntjes’ in deze moeilijke tijd”.