Donaties

De Stichting is afhankelijk van donaties. Om hulp te kunnen blijven geven is ook uw donatie zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
IBAN: NL89 INGB 0007 9980 08
t.n.v. Stichting ‘Neem een kind bij de hand’

 

Ideeën van en voor donateurs

Er zijn donateurs die jaarlijks trouw een bedrag overmaken. Als u als donateur verwacht dat u tenminste 5 jaar wil doneren, is het interessant om uw donatie via onze stichting gratis notarieel vast te laten leggen. In dat geval kan het gehele bedrag worden afgetrokken van de belasting.

Een donateur die haar hele leven met kinderen heeft gewerkt, heeft laten vastleggen in haar testament, dat ze een kind zijn hele schoolperiode wil helpen met remedial teaching. Ze heeft dus als het ware dit kind geadopteerd voor de ondersteuning die hij nodig heeft tijdens zijn gehele schoolperiode.

Sommige mensen hebben zoveel om dankbaar voor te zijn, dat ze dat graag met hun vrienden willen vieren. Dat kan zijn bij een bijzondere verjaardag, huwelijk, of bij het vieren van een lustrum. Één van onze donateurs vroeg bijvoorbeeld alle genodigden van het feest voor haar 60e verjaardag, geld te doneren aan de Stichting ‘Neem een kind bij de hand.

Belasting aftrek van uw donatie

De stichting ‘Neem een kind bij de hand’ voldoet aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden voor het ‘algemeen nut beogende instellingen’.

Eenmalige donaties
Giften komen in aanmerking voor aftrek van de belasting als zij meer bedragen dan 1% van uw inkomen (dus alle giften die u doet aan goede doelen bij elkaar opgeteld). Voor aftrek komt maximaal een bedrag van 10% van uw inkomen in aanmerking.
Doorlopende donaties
Bij Stichting ‘neem een kind bij de hand’ is het ook mogelijk om giften van de belasting af trekken, als u minder dan 1% van uw inkomen wil doneren. Hier zijn echter twee voorwaarden aan verbonden:

  1. uw bijdrage moet minimaal € 100,- bedragen
  2. u moet bij een notaris laten vastleggen dat u bereid bent dit bedrag vijf jaar lang aan het goede doel over te maken

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de notariële akte omdat wij kantoor CMS Derks Star Busmann in Utrecht bereid hebben gevonden deze kosteloos voor u op te stellen als u aan onze stichting doneert. Laat het ons even weten als u geïnteresseerd bent om van deze optie gebruik te maken (zie email informatie onder Contact).